Cílem statistického modulu je podání kompletní informace o vývoji ekonomické situace a obratů v rámci roku (včetně archivních) v podobě tabulkové i grafické, včetně tiskových výstupů.