Vážení zákazníci,
Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016.

* – dle vyjádření Ministerstva financí, pohřební služby spadají do fáze 4, která ukládá povinnost hlášení do EET od 1.6.2018 (vatím odloženo). Od 1.3.2017 je povinnost hlášení do EET prodej v případě, že je předpokládaný obrat tohoto prodeje vyšší než 175 000,-Kč za rok.  

Upgrade programu je připraven. Následující obrázky demonstrují jak jednoduché je v programu Memoria odeslat hlášení do EET.

Nastavení EET

V detailu platby odeslání jedním tlačátkem