Tento doplněk umožňuje vytvoření přenosových souborů (XML) obsahujících faktury a pokladní doklady za časové období. Uvedený formát je definovaný samotným výrobcem účetního systému POHODA, firmou STORMWARE. Po vytvoření těchto souborů je možné je podle popisu na stránkách POHODY 2010 načíst přímo do účetnictví do sekce vydané faktury a pokladna, bez nutnosti pracného přepisování desítek faktur a pokladních dokladů, potřebných pro jejich zaúčtování.

Export dokladů z Memorie 3.0 do Pohody