První práce na softwaru pro pohřební služby jsme začali v roce 1996 po důkladné analýze činnosti v Liberecké pohřební službě LIKREM. První verze programu Memoria byla pouze počítačovou obdobou ručního vyplňování formulářů a tisku pevně definovaných sestav. Požadavky na funkčnost programu rostly a bylo nutné program přebudovat na aplikaci umožňující vedení ceníků, skladů a dalších číselníků pro jednoduchou evidenci a konfortní vkládání přímo do sjednávaného pohřbu.

Po roce usilovné práce jsme vydali verzi 2.0 na které se podílelo větší množství pohřebních služeb. V aplikaci se promítla většina požadavků, protože různorodost způsobu sjednávání pohřbů byla dost velká, bylo nutné udělat systém co možná nejuniverzálnější.

Jako zatím poslední verze je Memoria 3.0 XP vydaná na přelomu roku 2003 a 2004. Tato verze v sobě zahrnuje velké množství inovací. Bylo potřeba reagovat na požadavky na přesnou evidenci vydaných účetních dokladů, změny zákonů po vstupu do EU (zákon o DPH) si také vyžádal další edvidenci a důležitou změnou je přispůsobení programu novému operačnímu systému Windows XP.

Vývoj aplikace probíhá neustále a jsou zapracovávány další požadavky našich zákazníků.


Historie změn

17.10.2011 verze č. 3.10.16

  1. oprava přepočtu po odebrání položky prodeje

15.10.2011 verze č. 3.10.15

  1. úprava možnosti dvou licencí na 1 PC

22.8.2011 verze č. 3.10.12

  1. úprava tiskové sestavy „Objednávky“,přidání bankovního spojení

28.6.2011 verze č. 3.10.11

  1. Oprava síťové verze. Vyřešen problém se zamknutím celé DB

10.5.2011 verze č. 3.10.10

  1. V informacích o firmě doplněn IBAN a BIC + tisk na dokladech
  2. Přidána možnost měnit pobočku přímo v nastavení programu v sekci číslování doladů
  3. Vložena možnost do parametru při volání programu zadat alternativní cestu k datům
  4. Další úpravy umožňující použití více datových zdrojů (např. poboček) na jednom PC

22.4.2011 verze č. 3.10.09

  1. Vylepšení uvolňování paměti