Změna sazeb DPH pro program Memoria není problém, stačí nastavit nové sazby v nastavení programu. Aby byla zachována plná funkčnost, je ale nutné upravit šablony, respektive projít jednotlive položky ve všech šablonách a nastavit znovu správnou sazbu DPH a případně i cenu. Je to z toho důvodu, že přidáním položky se ztrácí vazba na ceníky a položka si „žije vlastním životem“. Tento problém se projevuje nepřepočítáváním položek ve sjednání při použití šablony.

Děkuji za pochopení

Stanislav Černý