Produkt je určen pohřebním službám pro vedení kompletní kancelářské agendy, která je spojena s provozem pohřebních služeb. Produkt je navrhnut tak, aby uspokojil i ty nejnáročnější uživatele.Program není navržen pro účely účetnictví (tzn. nelze s ním provádět účetní operace). Nicméně veškeré tiskové výstupy, jsou klíčovým vstupním podkladem pro účetnictví (objednávky, faktury, příjmové a výdajové doklady, skladové karty atd.)

Produkt má jednoduché intuitivní ovládání, které zvládne i úplný začátečník na počítači.

Produkt je spoluvytvářen pohřebními ústavy, což znamená, že je programován na základě konkrétních požadavků pohřebních služeb. Program je neustále vytvářen dál, opět na základě připomínek pohřebních služeb, které jsou již uživateli tohoto programu. Při zakoupení produktu se tedy i Vy stáváte autorem dalších úprav.

  Demoverze Memoria 3.1 (7,8 MB)


  Podrobný manuál Memoria 3 (1,7 MB)

Hlavní funkce programu:

  • evidence objednávek
  • evidence faktur
  • pokladna
  • evidence skladového hospodářství
  • sledování a evidence zaplacených a nezaplacených faktur
  • adresář obchodních partnerů
  • tiskové sestavy pro veškerou agendu
  • a mnoho dalších …

Tento produkt už řadu let využívá několik desítek pohřebních služeb.