Program je nutno nejprve připravit k jeho užívání. Jako první tedy nastavíme údaje o Vaší firmě.

1. Na úvodní obrazovce programu zadejte nabídku ?Nastavení ?Program…?. Zobrazí se toto okno:

 

2. Nyní označte kliknutím myši řádek OBECNÉ

Po zobrazení tohoto okna začněte přepisovat vložené údaje a nahraďte je údaji o vlastní firmě. Pro přechod uvnitř okna mezi jednotlivými řádky můžete použít klávesu ?Tabelátor?. Údaje, které právě zadáváte jsou identifikační znaky každého dokumentu, který budete tisknout.

3. Pokud máte vyplněná políčka, přejděte na řádek ÚČETNÍ
I v tomto okně zadejte údaje, které jsou zde požadovány. Údaje o bankovním účtu jsou zobrazeny na faktuře. Na faktuře se zároveň zobrazí délka splatnosti a konstantní symbol. Údaje o výši DPH jsou volně přepisovatelné, pro případ, že by byla výše DPH změněna.

4. Poslední informace o firmě je její LOGO
Zde je možné vložit obrázek ve formátu BMP. Logo se tiskne na většině tiskopisů.

5. V tomto okně se nastavuje předvolba textů použitých při vytváření faktury jako horní a dolní text.
Nyní si ukážeme jak se tyto texty nastavují. Nejprve se zaměříme na horní text. Stiskněte tlačítko ?Upravit…?, které je umístěno vedle volby ?Přednastavený horní text faktury?.

6. V položce ?Objednávka? se nachází nastavení tohoto základního tiskopisu.
Zde v tomto okně můžeme upravit vzhled objednávky tak aby Vám maximálně vyhovovala. Začneme od spodní části okna. Zde se nachází řádek NÁZEV TISKOPISU. V tomto řádku si můžete zvolit název dokumentu. Používané názvy u pohřebních služeb jsou: OBJEDNÁVKOVÝ LIST, SMLOUVA O SJEDNÁNÍ POHŘBU atd. Další možností je výběr, zda se má tisknout výše DPH u jednotlivých položek vkládaných do objednávky. Dokonce je možno vybrat, zda se mají tisknou položky objednávky a pokud ano, jaká má být velikost fontu. Objednávka obsahuje také horní a dolní text, jeho nastavení je identické jako u faktury v bodě 5.

7. Nastavení upomínky.
Dalším krokem je nastavení textu v upomínce, která může být součástí sjednávání. Zde je text již upraven tak aby byl univerzálně použitelný. V případě, že chcete mít text na upomínkách jiný změňte jej v tomto okně.

8. Naprosto stejným způsobem pokračujte v nastavení předvolených textů u faktur z prodeje jako v bodě 5.

9.Nastavení dokladu tiskopisu faktury.
Toto nastavení je velice podobné jako u objednávky.

10. Pokladna.
Nastavení předvoleného textu u pokladního dokladu a stvrzenky je možné nastavit různý, podle toho z jaké agendy byl doklad vystaven.

11. Dalším krokem je nastavení objednávky pohřbu.
Tato objednávka specifikuje detaily pohřbu. V tomto formuláři můžete upravit jednotlivé položky této objednávky. Jedná se o názvy položek. Programem jsou přednastaveny ty názvy, které se vyskytují nejčastěji.

12. Důležitým nastavením jsou CESTY.
Zde se nastavují cesty kam se mají ukládat vkládaná data a kam se má ukládat záložní kopie. Program automaticky nabídne složku programu MEMORIA kde jsou implicitně umístěna data. Po pole CESTA PRO ZÁLOHOVÁNÍ doporučujeme nastavit disketovou mechaniku pro zálohování na diskety.

13. Posledním nastavením programu Memoria je ?Mazání katalogů?.
Toto nastavení použijete v případě, že chcete smazat celé databáze. Postup je jednoduchý. Zaškrtnete databázi, kterou chcete smazat a stisknete tlačítko ?Smazat data?.